Dränera hus i Hofors – Så här fungerar en dränering

Så går en dränering i Hofors till

  • En dränering börjar med att en eller fler sidor av huset grävs upp
  • I botten på schaktet läggs dräneringsrör som mynnar ut i ett avlopp eller i en stenkista på tomten
  • Runt om dräneringsrören läggs fiberduk och dränerande grus
  • Oftast kläs källarväggarnas utsida in i ett fuktavvisande och isolerande material
  • Isoleringen skyddas sedan genom tätskikt som håller markfukten ifrån isoleringen och huset
  • När allt ovan är klart fylls hålet igen med dräneringsgrus och jord ifrån uppgrävda områden.
  • Sedan görs en grövre återställning, detta på grund av att marken som varit uppgrävd måste få tid att sjunka efter en dränering i Hofors

Vilka förbättringar kan jag förvänta mig efter utförd åtgärd?

Ganska omgående bör du uppleva att luftkvaliteten i dina källarutrymmen förbättrats. Kort därefter bör eventuella fuktgenomslag ha dragit sig tillbaka. Om du kompletterat din dränering med en tilläggsisolering kommer temperaturen i din källare att överensstämma mer med den i resten av huset.
Det kan på sikt innebära att uppvärmningskostnaden på ditt hus minskas.

Efter hur lång tid kan man återställa tomt som varit uppgrävd?

Vi brukar rekommendera att du väntar 2-3 månader innan du ger dig i kast med att återställa trädgårdsytorna ovanför dräneringen. Varför? Jo, för att du vill ge jorden ett tag att sätta sig, risken är annars att den sjunker ner genom dräneringen och slammar igen den. Har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att kontakta oss på Dränering Hofors.