Våra grävmaskinister i Hofors förklarar hur vi lägger dräneringsrör

Har du problem med fukt i källaren kan du få hjälp av våra professionella markarbeten i Hofors med din dränering. Vi utför arbetet enligt rådande branschregler och med ett perfekt resultat för maximal livslängd. Här kan du läsa om hur våra medarbetare lägger avrinningsrör för din fastighet.

Har din nuvarande dränering för ditt hus i Hofors uppnått sin livslängd eller har du fått problem med att fukt tränger in i din källare eller husgrunden är det dags att lägga nya avrinningsrör. Fukt i källare kan leda till att det utvecklas mögel, vilket kan vara ohälsosamt för de som vistas i fastigheten. Vatten kan även tränga in i husgrunden och med tiden påverka grundens hållfasthet, vilket kan leda till sättningar som i sin tur kan skada din fastighet.

 

Om du vill få hjälp av våra experter i Hofors med din dränering kan du kontakta oss på Gårdsmark för mer information om våra tjänster.

 

Så här utför våra grävmaskinister i Hofors en dränering

Arbetet med att lägga nya rör kan utföras året om men bästa tiden att genomföra en dränering är då tjälen har satt sig i marken så att det blir minimala skador i din trädgård. Inför arbetet kommer våra grävmaskinister i Hofors att förbereda dräneringen genom att rensa bort allt som finns runt husgrunden. Det kan innebära att vi behöver frigöra en altan eller ta bort en trappa så att vi kan komma åt att lägga rör runt hela fastigheten.

 

Gräva upp och frigöra husgrunden

När alla hinder är borta påbörjas arbetet med att gräva upp ett dike som är cirka en meter brett längs med husgrunden. Oftast gräver vi upp en eller två sidor i taget så att inte fastigheten riskerar att röra på sig. Vi behöver gräva upp diket så att vi får ett djup på ungefär 50 centimeter under husgrundens lägsta punkt. I samband med att vi lägger nya dräneringsrör kan vi även hjälpa dig med att tilläggsisolera dina källarväggar så att du får en bättre värmeekonomi.

 

Placering av dräneringsrör

Längst ned i diket läggs en fiberduk på en bädd av grus och ovanpå detta placeras sedan rören, som är tillverkade i plast. Därefter så bäddar man in rören med dräneringsgrus och sedan viker man över fiberduken som ska skydda rören mot att omkringliggande jord täpper till rören. Därefter läggs ytterligare ett lager med grus innan man slutligen fyller upp diket med ett bärlager.

 

Låt våra medarbetare i Hofors utföra din dränering

Vill du få hjälp med dränering i Hofors kan du vända dig till oss på Gårdsmark som har professionella markarbetare som utför tjänster på flera orter i Sverige. Samtliga våra medarbetare är certifierade inom Säker Grund vilket innebär att vi utför vårt arbete enligt gällande branschregler och med högsta kvalitet. Du kan använda vårt formulär för att boka ett kostnadsfritt möte så att vi kan inspektera din husgrund och bistå med rådgivning. 

Boka hembesök för kostnadsfri fuktkontroll!

Vi på Gårdsmark erbjuder alltid kostnadsfri fuktkontroll av din källare innan vi ger dig ett förslag på dränering av din fastighet. Kontakta oss redan idag för att boka ett hembesök med en av våra medarbetare!